Julkaisut

POLKU 8/2019

Seksuaalirikoksen käsittely viranomaisessa - Polku teosta tuomioon.

Opas seksuaaliväkivaltaa kokeneelle. // AA VT Liisa Pellinen 1.8.2019

Lue Opas

Asianajajaliiton lausunto Oikeusministeriölle työryhmämietintöön VN/1984/2019 seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta. // AA VT Liisa Pellinen 29.9.2020

Lue Lausunto